بارگزاری...
آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / بسته 2 بر اساس قانون سال 92
تعداد تست: 332 با قیمت: 35000 ریال

تعداد تست با پاسخ تشریحی: 308  (همه تست ها دارای پاسخ کلیدی می باشند)

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  35000  ریال


خرید آنلاین