بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت صنایع / بازاریابی و مدیریت بازار / امتحانات 97-88 (224 تست) - قیمت: 30000 ریال

تعداد کل تست ها: 224 (در 1 بسته و 1 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 30000 و با تخفیف: 30000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  30000  ریال


خرید آنلاین