بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / مجازات اسلامی / بسته 1(615) - 35000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / مجازات اسلامی / بسته 2(1211) - 60000ریال

تعداد کل تست ها: 1826 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 95000 و با تخفیف: 86000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  86000  ریال


خرید آنلاین