بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / اصول فقه / بسته 2(338) - 30000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / اصول فقه / بسته 1(998) - 45000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / اصول فقه / امتحانات 93-86(100) - 15000ریال

تعداد کل تست ها: 1436 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 90000 و با تخفیف: 81000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  81000  ریال


خرید آنلاین