بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / سخت افزار / بسته 1 (668 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / سیستم عامل / بسته 1 (169 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / سیستم عامل / امتحانات 92-86 (105 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / شبکه های کامپیوتری / بسته 1 (298 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / شبکه های کامپیوتری / امتحانات 92-86 (70 تست) - قیمت: 3000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / برنامه سازی / بسته 1 (100 تست) - قیمت: 3000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / برنامه سازی / امتحانات 92-86 (133 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / مبانی رایانه / امتحانات 92-86 (73 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1616 (در 8 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 65000 و با تخفیف: 55000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  55000  ریال


خرید آنلاین