آدرس وب سایت:

www.hthapp.com

آدرس پست الکترونیکی:

  فروش: sales @ hthapp . com  
  پشتیبانی: support @ hthapp . com  
  مالی و حسابداری: acc @ hthapp . com  
  روابط عمومی، انتقادات و پیشنهادات: info @ hthapp . com  
  فنی: tech @ hthapp . com  
  سامانه پیامکی: 50002120002  
  شماره تماس: 051-37265252  
  شماره فکس: 051-37261661  
  آدرس: مشهد، بلوار مطهری شمالی، مطهری 17/10 پلاک 217، شرکت تیزپردازان آسیا