بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-حسابداری / روان شناسی عمومی / امتحانات 92-88(432) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-حسابداری / روان شناسی عمومی / نیمسال اول 97-93(40) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 472 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 36000 و با تخفیف: 32000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  32000  ریال


خرید آنلاین