بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / برنامه سازی / بسته 1(100) - 3000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / برنامه سازی / امتحانات 92-86(133) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 233 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 9000 و با تخفیف: 8000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  8000  ریال


خرید آنلاین