بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / امتحانات 97-88(270) - 60000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل اول- کليات(47) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل دوم- معناي کجروي(112) - 30000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل سوم- انواع انحرافات(51) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل چهارم- عوامل انحرافات اجتماعي- رويکردها و ديدگاه ها(135) - 30000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل پنجم- روشهاي مطالعه در جامعه شناسي انحرافات اجتماعي(46) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل ششم- رابطه مسائل اجتماعي با انحرافات در ايران(37) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل هفتم- نمونه هايي از انحرافات اجتماعي در ايران و جهان(62) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 93 - 92(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 94 - 93(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 820 (در 10 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 190000 و با تخفیف: 162000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  162000  ریال


خرید آنلاین