بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / شبکه های کامپیوتری / بسته 1(298) - 15000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / شبکه های کامپیوتری / امتحانات 92-86(70) - 3000ریال

تعداد کل تست ها: 368 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 18000 و با تخفیف: 16000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  16000  ریال


خرید آنلاین