بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / شبکه های کامپیوتری / بسته 1(298) - 30000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / شبکه های کامپیوتری / امتحانات 92-86(70) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 368 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 40000 و با تخفیف: 36000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  36000  ریال


خرید آنلاین