بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / سیستم عامل / بسته 1(169) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / سیستم عامل / امتحانات 92-86(105) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 274 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 20000 و با تخفیف: 18000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  18000  ریال


خرید آنلاین