بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / سیستم عامل / بسته 1(169) - 6000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-فنی و حرفه ای کامپیوتر / سیستم عامل / امتحانات 92-86(105) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 274 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 12000 و با تخفیف: 11000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  11000  ریال


خرید آنلاین