بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / تاریخ / امتحانات 94-84(262) - 30000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / تاریخ / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 92(51) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / تاریخ / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 93(92) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / تاریخ / امتحانات 95(15) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / تاریخ / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال دوم -95(73) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 493 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 70000 و با تخفیف: 63000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  63000  ریال


خرید آنلاین