بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان انگلیسی / امتحانات 92-85(200) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 90(150) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال سوم - 94(75) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 91(50) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 475 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 40000 و با تخفیف: 36000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  36000  ریال


خرید آنلاین