بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / ترسیم فنی / امتحانات 94-85(251) - 15000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / ترسیم فنی / امتحانات 95(20) - 3000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / ترسیم فنی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی- 95(60) - 3000ریال

تعداد کل تست ها: 331 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 21000 و با تخفیف: 19000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  19000  ریال


خرید آنلاین