بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / ریاضی / امتحانات 94-85(279) - 15000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / ریاضی / بسته 1(70) - 3000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / ریاضی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی -94(566) - 20000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / ریاضی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 90(155) - 6000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / ریاضی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال سوم - 94(60) - 3000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / ریاضی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 91(60) - 3000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / ریاضی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 93(340) - 15000ریال

تعداد کل تست ها: 1530 (در 7 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 65000 و با تخفیف: 55000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  55000  ریال


خرید آنلاین