بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت تصویری و تجسمی / امتحانات 94-85(260) - 30000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت تصویری و تجسمی / امتحانات 95(20) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت تصویری و تجسمی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 95(60) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 340 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 50000 و با تخفیف: 45000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  45000  ریال


خرید آنلاین