بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / درک عمومی هنر / امتحانات 94-85(299) - 15000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / درک عمومی هنر / امتحانات 95(30) - 3000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / درک عمومی هنر / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 95(60) - 3000ریال

تعداد کل تست ها: 389 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 21000 و با تخفیف: 19000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  19000  ریال


خرید آنلاین