بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت اجرایی مجازی / اصول سازمان و مدیریت,اصول و مبانی مدیریت,اصول مدیریت و سازماندهی / امتحانات 97-86 (533 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت اجرایی مجازی / پژوهش عملیاتی در جهانگردی , تحقیق در عملیات / امتحانات 97-89 (228 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 761 (در 2 بسته و 2 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 45000 و با تخفیف: 40000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  40000  ریال


خرید آنلاین