بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای دکتری-مجموعه مهندسی مکانیک 8 / مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات مهندسی -بیومانیک عمومی، مکانیک سیالات در سیستم های بیولوژیکی ) / امتحانات 93 (45 تست) - قیمت: 45000 ریال

تعداد کل تست ها: 45 (در 1 بسته و 1 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 45000 و با تخفیف: 45000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  45000  ریال


خرید آنلاین