بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / جغرافی / بسته 1(428) - 20000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / جغرافی / امتحانات 94-84(243) - 6000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / جغرافی / بسته 2(1001) - 35000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / جغرافی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 92(60) - 3000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / جغرافی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 93(104) - 6000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / جغرافی / امتحانات 95(15) - 3000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / جغرافی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال دوم - 95(74) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 1925 (در 7 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 79000 و با تخفیف: 67000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  67000  ریال


خرید آنلاین