بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون فنی حرفه ای / ICDL 1,2 / بسته 1(190) - 30000ریال

تعداد کل تست ها: 190 (در 1 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 30000 و با تخفیف: 30000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  30000  ریال


خرید آنلاین