بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون استخدامی / معارف اسلامی عمومی / بسته 1(200) - 60000ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون استخدامی / معارف اسلامی عمومی / بسته 2(1105) - 120000ریال

تعداد کل تست ها: 1305 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 180000 و با تخفیف: 162000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  162000  ریال


خرید آنلاین