بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای دکتری-زیست فناوری پزشکی / مجموعه دروس تخصصی(بیوشیمی، ایمنی شناسی،میکروب شناسی،...) / امتحانات 93 (100 تست) - قیمت: 45000 ریال

تعداد کل تست ها: 100 (در 1 بسته و 1 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 45000 و با تخفیف: 45000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  45000  ریال


خرید آنلاین