بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای دکتری-رادیولوژی دامپزشکی / مجموعه دروس تخصصی (کالبد شناسی استخوان و مفاصل - رادیولوژی - فیزیک پزشکی - بیماری های اندام های حرکتی) / امتحانات 93 (90 تست) - قیمت: 45000 ریال

تعداد کل تست ها: 90 (در 1 بسته و 1 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 45000 و با تخفیف: 45000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  45000  ریال


خرید آنلاین