بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای دکتری-حشره شناسی کشاورزی / مجموعه دروس تخصصی(حشره شناسی کشاورزی، اصول مبارزه و سم شناسی ،...) / امتحانات 93 (80 تست) - قیمت: 45000 ریال

تعداد کل تست ها: 80 (در 1 بسته و 1 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 45000 و با تخفیف: 45000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  45000  ریال


خرید آنلاین