بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل عمومی / بسته 1(1065) - 60000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل عمومی / امتحانات 94-86(170) - 20000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل عمومی / امتحانات 95(20) - 6000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل عمومی / امتحانات 97(20) - 15000ریال

تعداد کل تست ها: 1275 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 101000 و با تخفیف: 91000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  91000  ریال


خرید آنلاین