بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / مجازات اسلامی / بسته 1(615) - 70000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / مجازات اسلامی / بسته 2(1211) - 120000ریال

تعداد کل تست ها: 1826 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 190000 و با تخفیف: 171000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  171000  ریال


خرید آنلاین