بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / بسته 1(794) - 35000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / بسته 2(546) - 35000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / امتحانات 94-86(169) - 20000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / امتحانات 95(20) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 1529 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 96000 و با تخفیف: 86000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  86000  ریال


خرید آنلاین