بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / بسته 1(794) - 70000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / بسته 2(546) - 70000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / امتحانات 94-86(169) - 40000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / امتحانات 95(20) - 10000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / امتحانات 97(20) - 30000ریال

تعداد کل تست ها: 1549 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 220000 و با تخفیف: 198000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  198000  ریال


خرید آنلاین