بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون حقوقی / بسته 1(466) - 70000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون حقوقی / درک مطلب(378) - 70000ریال

تعداد کل تست ها: 844 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 140000 و با تخفیف: 126000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  126000  ریال


خرید آنلاین