بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / بسته 1(700) - 70000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / امتحانات 94-86(142) - 40000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / امتحانات 95(15) - 10000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / امتحانات 97(15) - 30000ریال

تعداد کل تست ها: 872 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 150000 و با تخفیف: 135000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  135000  ریال


خرید آنلاین