بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / بسته 1(700) - 35000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / امتحانات 94-86(142) - 20000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / امتحانات 95(15) - 3000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / امتحانات 97(15) - 15000ریال

تعداد کل تست ها: 872 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 73000 و با تخفیف: 66000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  66000  ریال


خرید آنلاین