بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / بسته 1(700) - 35000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / امتحانات 94-86(142) - 20000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / امتحانات 95(15) - 3000ریال

تعداد کل تست ها: 857 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 58000 و با تخفیف: 52000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  52000  ریال


خرید آنلاین