بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / بسته 1(619) - 35000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / بسته 2(1135) - 60000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / امتحانات 94-86(144) - 20000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / امتحانات 95(15) - 3000ریال

تعداد کل تست ها: 1913 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 118000 و با تخفیف: 106000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  106000  ریال


خرید آنلاین