بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / بسته 1(619) - 70000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / بسته 2(1135) - 120000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / امتحانات 94-86(144) - 40000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / امتحانات 95(15) - 10000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / امتحانات 97(15) - 30000ریال

تعداد کل تست ها: 1928 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 270000 و با تخفیف: 243000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  243000  ریال


خرید آنلاین