بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / امتحانات 93-89 علوم پایه(300) - 20000ریال
  • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / نیمسال اول 93 علوم انسانی(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / نیمسال اول 97-94 علوم انسانی(30) - 6000ریال
  • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / نیمسال اول 97-94 علوم پایه(30) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 390 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 38000 و با تخفیف: 34000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  34000  ریال


خرید آنلاین