بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اداری / بسته 1(716) - 60000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اداری / امتحانات 94-86(145) - 20000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اداری / امتحانات 95(15) - 3000ریال

تعداد کل تست ها: 876 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 83000 و با تخفیف: 75000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  75000  ریال


خرید آنلاین