بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اداری / بسته 1(716) - 120000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اداری / امتحانات 94-86(145) - 40000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اداری / امتحانات 95(15) - 10000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اداری / امتحانات 97(15) - 30000ریال

تعداد کل تست ها: 891 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 200000 و با تخفیف: 180000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  180000  ریال


خرید آنلاین