بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / بسته 1 بر اساس قانون سال 92(325) - 70000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / بسته 2 بر اساس قانون سال 92(332) - 70000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / امتحانات 94-86(141) - 40000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / امتحانات 95(15) - 10000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / امتحانات 97(15) - 30000ریال

تعداد کل تست ها: 828 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 220000 و با تخفیف: 198000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  198000  ریال


خرید آنلاین