بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / بسته 1 بر اساس قانون سال 92(325) - 35000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / بسته 2 بر اساس قانون سال 92(332) - 35000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / امتحانات 94-86(141) - 20000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / امتحانات 95(15) - 3000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / امتحانات 97(15) - 15000ریال

تعداد کل تست ها: 828 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 108000 و با تخفیف: 97000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  97000  ریال


خرید آنلاین