بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / بسته 1 بر اساس قانون سال 92(325) - 35000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / بسته 2 بر اساس قانون سال 92(332) - 35000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / امتحانات 94-86(141) - 20000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / امتحانات 95(15) - 3000ریال

تعداد کل تست ها: 813 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 93000 و با تخفیف: 84000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  84000  ریال


خرید آنلاین