بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / اصول فقه / بسته 2(338) - 60000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / اصول فقه / بسته 1(998) - 90000ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / اصول فقه / امتحانات 93-86(100) - 30000ریال

تعداد کل تست ها: 1436 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 180000 و با تخفیف: 162000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  162000  ریال


خرید آنلاین