بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور زبان / فرهنگ و معارف اسلامی / امتحانات 93-85 (225 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور زبان / فرهنگ و معارف اسلامی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال سوم - 95 (90 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور زبان / فرهنگ و معارف اسلامی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 95 (165 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور زبان / زبان انگلیسی (تخصصی) / امتحانات 93-85 (517 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور زبان / زبان انگلیسی (تخصصی) / گرامر (721 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور زبان / زبان انگلیسی (تخصصی) / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 95 (209 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور زبان / زبان انگلیسی (عمومی) / امتحانات 93-85 (200 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور زبان / زبان عربی / امتحانات 93-85 (200 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور زبان / زبان وادبیات فارسی / امتحانات 93-85 (225 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور زبان / زبان وادبیات فارسی / بسته 1 (330 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور زبان / عربی / بخش 1- تجزیه (545 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور زبان / عربی / بخش 2- ترکیب ،ترجمه و تعریب (826 تست) - قیمت: 40000 ریال

تعداد کل تست ها: 4253 (در 12 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 420000 و با تخفیف: 336000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  336000  ریال


خرید آنلاین